Vi søker etter vår nye festivalsjef

Vi søker etter vår nye festivalsjef/kunstneriske leder for 4 nye år!   

Riddu Riđđu Festivála er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms. Gjennom 26 år har Riddu Riđđu bygget en sterk bevissthet om samisk kultur. Gradvis har festivalen vokst seg større og er en betydelig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Riddu Riđđu Festivála AS (RRFAS) ble stiftet i februar 2010. Festivalen er kunstnerisk ledende innen samiske og urfolks kunst – og kulturuttrykk. Festivalen har programtilbud til hele familien og er inkluderende, nyskapende, bevisst og naturlig, lokalt forankret, men med global orientering. 

Kvalifikasjoner: 

Riddu Riđđu Festivála AS søker en dyktig person til å videreutvikle festivalens sterke kunstneriske profil, med en ukelang festival i midten av juli som årets høydepunkt. Personen vi søker har høyere utdanning, musikk- og kunstfaglig kompetanse, samt erfaring fra ledelse, og gjerne fra festival – eller annet kulturarbeid. Personen må ha god kjennskap til samisk – og urfolkskultur og vi ønsker også at du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. Det er en fordel å beherske samisk og/eller russisk. Personen som søker stillingen må trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo og varierte og inspirerende arbeidsoppgaver. Festivalen drives i hovedsak av frivillighet, og evne til å inspirere og skape engasjement er viktige egenskaper for å lede festivalen. Det er en fordel med kjennskap til Riddu Riđđu. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver: 

Festivalsjefen har det overordnede kunstneriske ansvaret for den samlede virksomheten i Riddu Riđđu Festivála AS, og ansvaret for konsept og organisasjon. Festivalsjefen leder programutvikling og driver frem kunstneriske ambisjoner og visjoner for selskapet. Stillingen er sidestilt med daglig leder og begge rapporterer til styreleder, hver innenfor sitt felt.

Festivalsjefen representerer Riddu Riđđu Festivála AS i kontakt med det kunstneriske nettverket, er selskapets ansikt utad og uttaler seg til media om alle saker vedrørende det kunstfaglige og program. Festivalsjefen har hovedansvaret for å følge opp samarbeidspartnere og bidragsytere, og representerer selskapet sammen med styreleder, eventuelt daglig leder, når det er nødvendig eller passende.

Festivalen er selskapets hovedvirksomhet og festivalsjefen skal drive utadrettet virksomhet for å profilere festivalen. I tillegg skal festivalsjefen drive fram helårsaktivitetene, gjennom deltakelse på arrangementer og deltakelse i samfunnsdebatten når det er nødvendig eller passende.  En sentral del av festivalsjefens arbeidsoppgaver er videre markedsføring og representasjon i inn – og utland, samt at festivalsjefen har hovedansvar for å holde kontakt med og utvikle selskapets nettverk, både samarbeidspartnere innen kunstfeltet og i politiske miljøer og øvrige samarbeidspartnere.

Festivalsjefen har hovedansvaret for å lede den frivillige staben, og skal, sammen med daglig leder og administrasjonen, planlegge og gjennomføre en årlig internasjonal urfolksfestival, samt en rekke andre arrangementer i inn- og utland.

Personlige egenskaper: 

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God forståelse for kulturarbeid
 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Evne til å jobbe med mange parallelle oppgaver

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø i en solid og veldrevet festival.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.                                                                      •
 • Verden som arbeidssted.

Riddu Riđđu Festivála er en dynamisk organisasjon, det må derfor påregnes at arbeidsoppgavene kan endres over tid. Tiltredelse for opplæring fra 1.juni. Lønn etter avtale. Kontorsted er på Senter for Nordlige Folk i Manndalen. Kontaktperson: Magne Wilhelmsen, tlf. 9288 7303

Søknad med cv og referanser sendes til [email protected] / Riddu Riđđu Festivála AS, Fossen, v/ Senter for Nordlige Folk,  9144 Samuelsberg

Søknadsfrist: 10.februar 2018