Riddu Riđđu 2020 er avlyst

Kjære Riddu-venner,

Riddu Riđđu 2020 er avlyst. I dag kom det beskjed fra regjeringen om at forbudet mot arrangementer med mer enn 500 mennesker er forlenget til 1. september.

Det er såklart trist å ikke kunne samles for å feire urfolkskultur, -musikk og -kunst. Sápmi går en annerledes sommer i møte, uten festivaler som møteplasser.

Det blir Riddu Riđđu i 2021. Da feirer vi 30 år som festival og håper å se dere alle på Riddu-sletta.

Frem til det blir mulig å samle mennesker igjen kommer vi til å fortsette å jobbe for å fremme samisk og urfolkskunst og -kultur.

De som har kjøpt billetter vil bli kontaktet og vil få tilbud om å på pengene refundert eller flytte billetten sin til neste år.