Ny daglig leder i Riddu Riđđu Festivála

 

Frode Haugstvedt Henriksen er ansatt som daglig leder i den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Henriksen har i de siste 7 årene jobbet som økonomirådgiver ved Norges arktiske studentsamskipnad. Han tar over stillingen etter Magne Harald Wilhelmsen. 

Frode Haugstvedt Henriksen vil få ansvar for festivalens daglige drift og administrasjon, samt videreutvikling av festivalens økonomiske rammer og bærekraft.

«Da muligheten til å få jobbe for og med Riddu Riđđu bød seg, var jeg aldri i tvil. Som den viktigste møteplassen for samisk kultur i Norge er Riddu Riđđu i en særstillling blant norske festivaler. Ikke bare gjennom et bredt og spennende kulturprogram, men også som en viktig arena for opplysning og debatt om urfolksspørsmål. Det å få bidra til den videre utviklingen av festivalen er en utrolig spennende og givende oppgave som jeg gleder meg veldig til å ta fatt på!» sier Henriksen.

Styreleder i Riddu Riđđu Festivála AS, Bente Ovedie Skogvang er glad for å få med Henriksen på laget. «Frode Haugstvedt Henriksen har lang erfaring med arrangement av festivaler både fra Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) og fra Buktafestivalen. Han har også gjort en meget god jobb både som økonomirådgiver og i andre roller ved Studentsamskipnaden i Tromsø. I tillegg til god kompetanse er han god på samarbeid, omsorg og har en evne til å se og bry seg om andre mennesker.»