Mihkkal Hætta har flyttet inn på Eidsvolls plass

I dag markerer vi at det er 700 dager siden Høyesterett slo fast at konsesjonene til vindkraftverk på Fosen ble gitt i strid med statens menneskerettighetsforpliktelser. ⁠

Mihkkal Hætta ble i år utnevnt som Riddu Riđđus Årets unge kunstner. I dag flytter han inn på Eidsvolls plass i protest. Vi synes det er hjerteskjærende at våre ungdommer må sette livene sine på vent for å få staten til å følge sin egen høyesterettsdom. ⁠

Vi i Riddu Riđđu står sammen med Mihkkal i å kreve at staten tar rettighetene til vårt folk på alvor.