Gjenvalgt som styreleder i RRFAS

Lørdag 24. april ble det avholdt generalforsamling i Riddu Riđđu Festivála AS. Her ble Bente Ovedie Skogvang gjenvalgt som styreleder for perioden 2021 – 2023. I tillegg ble Maria Løkvoll valgt som nytt styremedlem.

Bente Ovedie Skogvang takker for tilliten fra generalforsamlingen, og ser frem til å lede festivalen gjennom årets 30-årsjubileum og inn i fremtiden. Det er ærefullt å få lede en så viktig festival som har så stor betydning for svært mange mennesker, og Riddu Riđđu er også blitt en institusjon av vesentlig betydning for kommunene rundt, regionen, fylket, Sápmi og ikke minst internasjonalt, sier Skogvang. At Riddu Riđđu har blitt hele 30 år er et tydelig vitnesbyrd på festivalens betydning for mange gjennom en årrekke, og vi er umåtelig stolte over at festivalen er en sentral del av et levende og spennende samisk kulturfelt, forteller Skogvang.

Det er likevel en utfordrende tid å lage festival i, sier Skogvang, og det er viktig å balansere ansvaret festivalen har overfor sitt publikum og samiske kunstnere, med ansvaret festivalen har for å ivareta smittevern og for å ikke utsette lokalsamfunnet i Manndalen eller kommunen for unødvendig risiko.

Vi har likevel stor tro på at vi skal klare å balansere de to hensynene, og føler oss sikre på at vi også i 2021 vil kunne bidra med store samiske kulturopplevelser i en ansvarlig og trygg ramme. Det vil naturligvis bli et litt annerledes arrangement enn det publikum er vant til, men vi er sikre på at vi også i år skal klare å ivareta den gode Riddu Riđđu-opplevelsen, avslutter Skogvang.

Styret for Riddu Riđđu Festivála AS i perioden 2021 – 2022 har følgende medlemmer:

Bente Ovedie Skogvang (styreleder)
Maria Løkvoll
Magnus Tornensis
Per Ivan Vatne
Kristin Bjørn (oppnevnt for Troms og Finnmark fylkeskommune)
Jakop Janssønn (oppnevnt for Sametinget)
Jens Kristian Nilsen (oppnevnt for Kåfjord kommune)

For ytterligere kommentarer, ta gjerne kontakt med styreleder Bente Ovedie Skogvang på telefon 95 70 44 33 eller e-post [email protected]