Falsk positive hurtigtester på Riddu Riđđu

En veldig gledelig nyhet. Det viser seg at de to antatte Covid 19-tilfellene på festivalen var falskt positive hurtigtester.

Det ble totalt tatt nesten 2.000 hurtigtester i løpet av Riddu Riđđu 2021. Av alle som ble hurtigtestet, avga to personer positiv test.

Utstrakt bruk av testing er i seg selv selvsagt ingen garanti for at ingen skal teste positivt. Formålet med hurtigtestingen er å avdekke positive tilfeller før de får adgang til arrangementer med mange mennesker og før de får tatt smitte med seg videre ut i samfunnet.

I vårt tilfelle var det slik at begge personer som avga positiv hurtigtest var på jobb for festivalen. Det medførte at deler av festivalstaben ble satt i karantene. I samråd med kommunelegen og FHI ble det imidlertid gjort en vurdering av at det var liten risiko for at festivalens publikum var utsatt for smitte, og at det dermed ikke ville medføre noen økt smitterisiko å gjennomføre resten av programmet.

Vi valgte å gjøre enkelte tilpasninger av programmet resten av lørdagen for å minimere smitterisikoen. Blant annet ble det innført påbud om munnbind på festivalområdet og vi valgte også å ikke åpne for alkoholservering.

I forbindelse med de positive hurtigtestene ble det levert en liste over sannsynlige nærkontakter fra festivalen til kommunehelsetjenesten. Fra denne listen fremgikk det ikke at flere av de sannsynlige nærkontaktene var mindreårige. Kåfjord kommune har dermed i forbindelse med sitt smittesporingsarbeid satt flere av disse i karantene uten å informere alle foresatte. Vi er veldig lei oss for dette. Slik skulle det selvsagt ikke vært.

I etterkant har det gjennom retesting med PCR-test vist seg at begge de testede har avgitt falsk positiv hurtigtest. Det er vi selvsagt veldig glade for.

Les hele saken på Kåfjord kommunes hjemmeside.