Er du årets unge kunstner?

Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt.  

Utmerkelsen/stipendet tildeles samisk ungdom mellom 18 - 25 år som ønsker å satse på sin kunstneriske utvikling og videre satsing. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke. 

Som mottaker av utmerkelsen vil Årets unge kunstner: 

 • Bli tildelt et stipend på 40 000 kroner. 
 • Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála 2024. 
 • Bli markedsført som «Riddu Riđđus Årets unge kunstner» gjennom et helt år. 
 • Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt. 
 • Får delta i samlinger og tilbud om coaching fra Talent Norge. 
 • Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi. 
 • Få skape et eget kunstnerisk prosjekt gjennom Riddu Sessions, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2025. 

​Søknadsvilkår: 

 • Søkeren må være mellom 18 - 25 år 
 • Søkeren må ha tilknytning til Sápmi (de samiske områdene i Norge, Sverige, Finland og Russland). 
 • Utmerkelsen innebærer en presentasjon av eget arbeid under Riddu Riđđu Festivála. 
 • Søkeren må legge frem plan for disponering av stipendet. 
 • Innen et år etter tildeling skal stipendiaten sende en skriftlig innberetning om bruken av stipendet. 
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av deg og ditt kunstneriske arbeid (1-2 sider). Legg gjerne ved bilder, film, linker eller lignende av ditt arbeid. 

Sendes til [email protected] senest 15. februar 2024. 

Årets unge kunstner/Riddu Sessions er støttet av Talent Norge, Samfunnsløftet, Sametinget og Lásságámmi.