Er du Årets unge kunstner?

Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. 

Utmerkelsen/stipendet tildeles samisk ungdom mellom 18 - 25 år som ønsker å satse på sin kunstneriske utvikling og videre satsing. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke.

Som mottaker av utmerkelsen vil Årets unge kunstner:

 • Bli tildelt et stipend på 25 000 kroner.
 • Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála 2022
 • Bli markedsført som «Riddu Riđđu’s årets unge kunstner» gjennom et helt år.
 • Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt.
 • Får delta i samlinger og tilbud om coaching fra Talent Norge
 • Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi
 • Få skape et eget kunstnerisk prosjekt gjennom Riddu Sessions, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2023.

​Søknadsvilkår:

 • Søkeren må være mellom 18 - 25 år
 • Søkeren må ha tilknytning til Sápmi (de samiske områdene i Norge, Sverige, Finland og Russland)
 • Utmerkelsen innebærer en presentasjon av eget arbeid under Riddu Riđđu Festivála.
 • Søkeren må legge frem plan for disponering av stipendet.
 • Innen et år etter tildeling skal stipendiaten sende en skriftlig innberetning om bruken av stipendet.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av deg og ditt kunstneriske arbeid (1-2 sider). Legg gjerne ved bilder, film, linker eller lignende av ditt arbeid.

Sendes til [email protected] senest 15. februar 2022.

Årets unge kunstner/Riddu Sessions er støttet av Talent Norge, Samfunnsløftet, Sametinget og Lásságámmi.