Er du årets unge kunstner?

I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge deler Riddu Riđđu ut et stipend på kroner 25 000 til en ung samisk kunstner under årets festival som går fra 11.-15. juli. 

Statutter for ”Nuorra dáiddára rámádus /Årets unge kunstner”: 

Målsetning:   

Riddu Riđđu Festivála ønsker å være en tilrettelegger for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ønsker Riddu Riđđu Festivála å bidra til en bærekraftig utvikling av samiske kulturnæringsbidrag av unge kunstnere. 

Målgruppe:

Utmerkelsen/stipendet tildeles samisk ungdom som har valgt kunstnerbanen for egen utvikling og kunstnerisk videreutdanning. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke.

Om stipendet:

Som mottaker av Kulturnæringsstiftelsen og Riddu Riđđu Festivála sin utmerkelse vil årets unge kunstner:

 • Bli tildelt et stipend på 25 000 kroner.
 • Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála.
 • Bli markedsført som «Riddu Riđđu’s årets unge kunstner» gjennom et helt år.
 • Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt.
 • Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi
 • Avrunde året som «årets unge kunstner» med et kunstnerisk opplegg tiltenkt Festspillene i Nord-Norge.

Søknadsvilkår:

 • Søkeren må være mellom 18 - 25 år.
 • Søkeren må ha tilknytning til Sápmi (de samiske områdene i Norge, Sverige, Finland og Russland)
 • Utmerkelsen innebærer en presentasjon av eget arbeid under Riddu Riđđu Festivála.
 • Søkeren må legge frem plan for disponering av stipendet.
 • Innen et år etter tildeling skal stipendiaten sende en skriftlig innberetning om bruken av stipendet.

En jury behandler og foretar utdeling av pris og stipend på vegne av Kulturnæringsstiftelsen og Riddu Riđđu Festivála.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av deg og ditt kunstneriske arbeid (1-2 sider). Inkludert bilder, film, linker eller lignende av ditt arbeid. Sendes til [email protected] innen 1. mars 2018.