En halv million fra Samfunnsløftet til samisk barne- og ungdomssatsing

Urfolksfestivalen Riddu Riđđu har barn og unge som et av sine viktigste satsingsområder. Samfunnsløftet er også opptatt av at barn og unge i Nord-Troms får spennende kulturtilbud, og gir festivalen 500.000 til å trappe opp arbeidet.

Festivalprogrammet er åpent for alle aldre og publikum under 18 år kan kjøpe festivalpass til rabattert pris. Barn og unge tilbys egne programmer på Riddu Riđđu. Mánáidfestivála er en barnefestival for barn i alderen 3 til 13. Riddu Nuorat er festivalens ungdomsprogram for de mellom 14 og 25 år. I tillegg har festivalen et eget program for unge arrangører, Bargi Nuorat. Her får ungdommer fra regionen muligheten til å møtes og ha det trivelig sammen, samtidig som de lærer seg alle sider ved å lage en stor kulturfestival.

“Vi jubler over at Sparebank1 Nord-Norge og Samfunnsløftet ser verdien av en kraftfull kultursatsing for barn og unge i Nord-Troms og resten av Sápmi. At Riddu Riđđu har fått 500.000 kroner i støtte fra Samfunnsløftet muliggjør at festivalens yngste deltakere får være med på et spennende og variert program!”, sier avtroppende festivalsjef Sandra Márjá West.

Nyvinninger i programmet til Mánáidfestivála

Sammen med arrangørkollektivet Teater Alo har Riddu Riđđu i år utviklet et helt nytt rammeverk for Mánáidfestivála, festivalens programtilbud for de aller yngste barna.

Årets hovedtema er draugen og fjæra, noe barna som deltar kommer til å merke både på programmet og på festivalområdet. Programmet er delt i tre deler; Mearrariika, Rávgga luhtte (hos draugen) og Riddu giettis (på Riddusletta). Festivalenkombinerer kjente og kjære aktiviteter fra tidligere år med nyvinninger i samarbeid med samarbeidspartnere og lokale krefter som Ánte Mihkkal Gaup, Nord-Troms museum og Ting med tang, et senter for kunnskap om tang. I samarbeid med Samisk språksenter i Kåfjord kommune får festivalenstøtte til å lære ord og begreper om aktivitetene og til å snakke om disse på samisk.

På årets Riddu Nuorat, festivalens ungdomsleir, står klima, miljø og urfolks rett til selvbestemmelse i fokus. Programmet tilbyrkurs i tradisjonelle matplanter og utendørs matlaging, inuittleker og kurs i trommedans med Årets nordlige folk, Inuitter fra Grønland, og lenketrening med Markoppsynet fra Repparfjorden. Deltakerne på ungdomsleiren kan glede seg til sosialt samvær og drøssevis med konserter. Takket være støtten fra Samfunnsløftet koster festivalpass i år kun 500 kroner for ungdommene som ønsker å delta på Riddu Nuorat. 

- Dette prosjektet møter Samfunnsløftets arenaprosjekt godt. Det er ingen tvil om Riddu Riđđus rolle og betydning i Nord-Troms og landsdelen. De er etter 30 år i en særstilling når det gjelder arbeid og bevissthet rundt urfolksarbeid, sier banksjef i SpareBank1 Nord-Norge, Hege Olaussen. 

- Særlig ser vi at deres tilbud til barn og unge har en viktig funksjon utover det rent kunstneriske programmet de tilbyr målgruppen, dette vil styrke identitet og stolthet for bl.a det samiske og ikke minst for vår region, avslutter Olaussen.  

Riddu Riđđu arrangeres 13.-17. juli i Kåfjord. Festivalen byr på artister som Angelique Kidjo, The Halluci Nation (tidligere kjent som A Tribe Called Red), Lido Pimienta og ISÁK. Fullt program og billetter finnes på riddu.no.