Buošši-prisen 2023

Riddu Riđđu og Senter for nordlige folk deler ut Buošši-prisen under årets Riddu Riđđu festival. Buošši-prisen er en kulturpris som deles ut til personer, lag eller foreninger som har gjort en positiv innsats for å synliggjøre sjøsamisk språk og kultur; enten gjennom sin gjerning eller ved å være et forbilde. 

Prisutdelerne ber nå folket om forslag på prismottakere. Personen eller personene må ha tilknytning til Nord-Troms: Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen eller Karlsøy.

I Nord-Troms er buošši en kjønnsnøytral hedersbetegnelse på en person som er ivrig, arbeidsom, uredd og modig.

Forslag med begrunnelse sendes senest 1. juni til [email protected].

Sajje Solbakk, festivalsjef i Riddu Riđđu festivála er stolt over å utlyse den sjøsamiske prisen for andre gang:

Det føles godt å dele ut Buošši-prisen! Vi vet om mange som fortjener heder for måten de synliggjør sjøsamisk språk og kultur på, og det er noe eget ved å bli hedret av sine egne. Vi er spente på å motta forslag fra folket, og håper på stor bredde i nominasjonene!

Svein O. Leiros, daglig leder på Senter for nordlige folk, ser også frem til å hedre betydningsfulle kulturaktører i regionen:

Det er veldig stas at også vi i år deler ut årets buošši. Det å gjøre stas på sjøsamer i vår region som har bidratt til å løfte og fremme vår sjøsamiske identitet, kultur og språk er utrolig viktig og ikke minst veldig hyggelig. Som daglig leder ved Senteret for nordlige folk er jeg også veldig glad for at vi sammen med Riddu Riddu har fått et nytt samarbeid.

Fjorårets vinner av den sjøsamiske hedersprisen var Bjørg Fossli fra Manndalen i Kåfjord. Juryen fremhevde særlig Bjørgs innsats som språkbærer og sitt engasjement og innsats for den sjøsamiske hjemkommunen. Som prisvinneren selv sa under prisutdelingen; “ka ellers skal man gjøre? Sitte hjemme og strikke?».