Årets unge kunstner er Márjá Karlsen

Sjøsamiske Márjá Karlsen er 23 år gammel og oppvokst i Tromsø. Hun har ikke vokst opp med samisk kultur men har tatt det tilbake og duodji er hennes viktigste verktøy. Hun sier at duodji tillater henne å fysisk holde i det som har blitt tatt fra henne, og at dette er drivkrafta i hennes arbeid.

“Jeg er utrolig takknemlig over å bli Årets unge kunstner. Det gir meg muligheter til å knytte sterkere bånd til Sápmi. Jeg gleder meg stort til året som kommer!” sier den ferske Årets unge kunstner, Márjá Karlsen.

Karlsen går sisteåret på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), hvor hun tar bachelor i Medium og materialbasert kunst. Hun hører til tekstilavdelinga og har de siste to årene fokusert på veving. Hun har fordypet seg i veving av grene og vadmel. Hun har bygget en egen oppstadvev til greneveving og spunnet eget garn til både renning og innslag. Dette er en samisk tradisjon som fortsatt står sterkt i Kåfjord. Til Riddu Riđđu bringer hun med seg prosjektet “Ávnnas Muitá”, som betyr materialet husker. Hun vil invitere festivalfolket til å stampe vadmel sammen med henne på Riddusletta.

“Når man praktiserer duodji, arbeider man med historier. Det er ens egen og ens familie si historie. Det er våre formødres historier, og det er våre etterkommeres historier. De små detaljene slik som mygga som biter mens man vever utendørs, kan være like viktig som de store fortellingene om kolonialisme.” sier Márjá Karlsen.

Juryen har bestått av Dine Fenger Lynge, Piera Heaika Muotka, Eva Fjellheim, Stian Pedersen og Sandra Márjá West. Juryen var imponerte over det høye nivået på søkerne til Årets unge kunstner, og er inspirert av den store skaperkraften som finnes blant unge samiske kunstnere.

Festivalsjef Sandra Márjá West er stolt over å kunne utnevne Márjá Karlsen til Årets unge kunstner: “For første gang har vi en duojár som Årets unge kunstner. Márjá Karlsen er en spennende kunstner som legger vekt på historiefortelling og kollektivet bak et håndverk. Hun har skaffet seg kunnskap både fra Kunsthøgskolen i Oslo og fra sjøsamiske tradisjonsbærere.” 

Årets unge kunstner er en ordning som hvert år utpeker en ung samisk kunstner til å presentere sitt kunstnerskap gjennom Riddu Riđđus festivalprogram og andre arrangementer som Riddu Riđđu er medarrangør for gjennom året. Kunstneren mottar et stipend på 25.000 kroner og utmerkelsen innebærer også et opphold på Lásságámmi som er kunstnerboligen til Nils-Aslak Valkeapää. Årets unge kunstner er støttet av Talent Norge, Samfunnsløftet og Sametinget.