Årets Nordlige Folk er Kildin- og Skoltesamer

Vi samer er ett folk i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. For Riddu Riđđu-festivalen er det viktig å synliggjøre variasjonene og fellesskapet i Sápmi. I år har vi valgt å sette spesielt fokus på kulturryttrykkene til Kildin- og Skoltsamer gjennom programområdet Årets nordlige folk. Vi vil møte flere av kunstnerne og kulturbærerne som arbeider med samisk kultur, håndverk, musikk og politikk i østsamiske områder. Alle viktige stemmer i fortellingen om Sápmi og vår felles samiske kulturarv. 

Kildinsamer har sine historiske områder i hjertet av Kola-halvøya, mens skoltesamer i dag bor både i Russland, Finland og Norge. Leu'dd/Luv´vvt er en kildin- og skoltesamisk sang og fortellertradisjon som videreføres mellom generasjonene. Leu'dd/Luv´vvt vil være en viktig del av formidlingen under Riddu Riđđu i år, og utøverne vil gi publikum en sjanse til å bli bedre kjent med kildin- og skoltesamisk, og de historiske beretningene som sangene forteller om. 

Støttet av: