Årets nordlige folk er inuitter fra Nunavut

Hvert år inviterer Riddu Riđđu et urfolk til festivalen i kraft av å være Årets nordlige folk. Festivalen anser det som viktig å skape møteplasser for urfolk, og å gi urfolk en plattform til å fortelle sine egne historier. I år har Riddu Riđđu valgt å sette et spesielt fokus på kulturuttrykkene til inuitter fra Nunavut gjennom programområdet Årets nordlige folk. Katajjaq/strupesang og trommedans vil være en viktig del av formidlingen under Riddu Riđđu i år.

Riddu Riđđus publikum vil møte flere av kunstnerne og kulturbærerne som arbeider innen kultur, håndverk, musikk, politikk i Nunavut. De er alle viktige stemmer i fortellingen om inuitter fra Nunavut, og om vårt fellesskap som urfolk fra nord.

Årets nordlige folk-dagen er spesielt viet årets gjestefolk. Lørdag 13. juli 14-16 vil publikum kunne bli bedre kjent med inuitter fra Nunavut. I tillegg vil Årets nordlige folk ha en egen lávvu på Riddu Siida der publikum kan møte dem og delta i ulike drop-in aktiviteter.

Programdelen Årets nordlige folk er støttet av: