Åpent for nominasjon til Buošši-prisen 2024

Riddu Riđđu Festivalen og Senter for nordlige folk deler ut Buošši-prisen under årets Riddu Riđđu festival. Buošši-prisen er en kulturpris som deles ut til personer, lag eller foreninger som har gjort en positiv innsats for å synliggjøre sjøsamisk språk og kultur; enten gjennom sin gjerning eller ved å være et forbilde. 

Vi ønsker nå forslag til prismottakere. Personen eller personene må ha tilknytning til Nord-Troms: Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen eller Karlsøy.  

Prisen deles ut årlig på Riddu Riđđu Festivalen, og vinneren mottar 10.000 kr. 

Forslag og begrunnelse sendes til [email protected] innen fristen 24. juni 2024. 

Det er stor stas å dele ut en slik pris. I to år har vi delt ut prisen til verdige vinnere som har fått en fin oppmerksomhet for sin positive innsats for sjøsamisk språk og kultur. 

Tidligere vinnere: 

2022: Bjørg Fossli 

2023: Ruth og Per Larsen