1 mill til internasjonalt delegatprogram

Riddu Riđđu får 1 million i året i tre år til å drive et internasjonalt delegatprogram gjennom den nye nordområdemeldingen som ble lansert i forrige uke. Programmet skal legge til rette for at internasjonale arrangører får kjennskap til aktivitet i det samiske kunstfeltet, og bidra til at flere samiske kunstnere og artister kommer seg ut i verden.

Riddu Riđđu har fremmet samisk kunst og kultur gjennom mange år. Festivalen i Kåfjord er allerede en møteplass hvor arrangører kan komme i kontakt med kunstnere og kulturarbeidere i et bredt spekter av sjangre. Gjennom midlene fra Utenriksdepartementet vil Riddu Riđđu ha mulighet til å invitere internasjonale arrangører til et eget delegatprogram.

Sandra Márjá West, festivalsjef i Riddu Riđđu, har følgende å si om de øremerkede midlene fra regjeringen:

“Vi er svært glade for at vi får mulighet til å skape et internasjonalt delegatprogram. Jeg tror dette vil være et positivt bidrag til at samiske kunstnere blir mer synlige ute i verden, og at arrangører har et bedre kunnskapsgrunnlag når de skal programmere samisk kunst. Denne kunnskapen er viktig for at samiske kunstnere skal få presentere sin kunst på sine egne premisser”.

Interessen for urfolkskunst vokser stadig blant internasjonale kulturaktører, og norske kulturinstitusjoner har fortsatt en jobb å gjøre for å programmere mer samisk kunst.

Klikk HER for å lese regjeringens nordområdemelding.