Kategorier

Frivillig
Barnefestivalen:

Riddu Riđđu har en flott barnefestival med ulike aktiviteter, forestillinger og konserter for barn mellom 3-13 år. Her trenger vi frivillige som liker å være sammen med barn, og finne på gøyale ting sammen med dem slik at de får en trygg og fin opplevelse. Vi krever gyldig politiattest dersom du skal være frivillig på vår barnefestival.

Publikumsinfo:

I infoen kan du bli festivalpublikumets første møte med festivalen, så her er det viktig med et stort smil og en god dose serviceinnstilling. Jobben består i å veilede og informere våre gjester dersom de lurer på noe. Denne jobben passer bra for de som kjenner festivalen fra før.

Miljøvakt:

Riddu Riđđu er en miljøsertifisert festival. De frivillige som jobber med miljø har et ekstra ansvar for å sørge for at festivalens gjester kildesorterer riktig og holder festivalområdet fint og ryddig. Dette er en vakt der du går rundt på hele festivalområdet, og du får derfor sett veldig mye av det som skjer på festivalen, og om kveldene får du sett mye av konsertene.

Kiosk/kafé:

Vi har flere utsalg på festivalområdet, her er både kiosk og kafé. Flott om du har erfaring med kassehåndtering, men opplæring vil bli gitt om det trengs. Det er også viktig at du er positiv, ryddig og utadvendt.

Publikumsvertskap:

Som publikumsvertskap er hovedoppgaven å passe på at publikummet vårt får en trygg og fin opplevelse. Vi trenger stødige folk som kan ta dagvakter eller nattevakter. Er du hjelpsom, tålmodig, fleksibel og har et smil på lur er du perfekt for denne jobben.  

Festivalsentralen:

Festivalsentralen er lageret hvor vi oppbevarer utstyr som brukes før og under festivalen. Her trenger vi ansvarlige og ryddige personer som kan hjelpe til å holde orden på alt som hentes ut og det som kommer tilbake til lageret igjen. 

Frivilligvertskap:

Her har vi behov for noen som kan ta ekstra godt vare på våre helter; de frivillige!  Oppgaven er rett og slett å bidra til at alle frivillige har det hyggelig på jobb, får i seg mat i pausene og samt være med på å skape god stemning. 

Matservering:

Oppgaven her er tilberedning og salg av mat til sultne festivalgjester. Du vil få opplæring i hva som skal gjøres. Her er det til tider høyt arbeidstempo og du må like å stå på. Her gjelder vanlig kundeservice og et stort smil!

Bar:

I baren er oppgavene tapping og servering av øl, vin og brus. Her trenger vi frivillige som er over 18 år, som har godt humør, tålmodighet og som er effektiv og liker litt hektisk tempo.

Akkreditering/billett:

I akkrediteringen har man ansvar for registrering og akkreditering av ikke-betalende gjester. I biletten tar du imot gjester som skal kjøpe billett eller bytte billett mot festivalarmbånd. Her må du være komfortabel med å bruke PC i arbeidet, ha sans for system og like å yte service.