Betingelser og søknadssskjema

Ved å levere søknadsskjemaet godkjenner du et frivillig arbeidsforhold med Riddu Riđđu Festivála med det ansvar og rettigheter det medfører. Avtalen gjelder under gjennomføring av Riddu Riđđu Festivála 2021, 14.-18. juli 2021.

Ved å sende inn søknaden aksepterer jeg følgende betingelser:

  • Jeg må jobbe minimum 16 timer. 
  • Jeg møter på jobb presis og i edru tilstand.
  • Jeg skal benytte verneutstyr der det er påkrevd.
  • Jeg forplikter meg til å gi beskjed til frivilligkoordinator om jeg er forhindret fra å møte grunnet sykdom eller lignende.

Brudd på disse forpliktelsene sees som avtalebrudd og kan medføre inndragning av festivalarmbåndet, og/eller at du blir fakturert for festivalarmbåndet helt eller delvis.

Riddu Riđđu Festivála skal med dette forplikte seg til å:

  • Sørge for at du som frivillig har gode arbeidsforhold.
  • At du har ulykkesforsikring.
  • Gi deg gratis festivalarmbånd som gir deg adgang til festivalområdet under hele festivalen
  • Gi deg 1 stk Riddu Riđđu frivillig t-skjorte.
  • Gi deg mat og drikke når du er på vakt. 

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála, Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg, Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

[email protected]

Bookingforespørsler: *Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2021 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

[email protected]

 

Designet og utviklet av: Ramsalt