Du er her

Samler seg om nordlandsbåten

Siste nyheter

Riddu Riđđu Festivála var den første festivalen i Norge som ble sertif...
Foto: Arne-Terje Sæther
Nå kan du søke om markedsplass på Riddu-markedet 2019!  Vi ø...
Pressen er hjertelig velkommen til Riddu Riđđu festivála! Nå kan du sø...
2018: Ánná Káisá Partapuoli, slam-poet, Skånland, Norge2017:...
Statutter for ”Nuorra dáiddára rámádus /Årets unge kunstner”:...

Sider

rsz_2_foto_kasavi_arne-terje_saether.jpg

Previous leader of Riddu Riđđu, Lene Hansen, babtising the boat Beavžá. © KASAVI Arne-Terje Sæther

Samler seg om nordlandsbåten

Onsdag 25. april 2018
Anonymous

Riddu Riđđu, Nord-Troms museum, Forbundet KYSTEN og Arctandria/Tromsø Kystlag slår seg sammen på sommerens Riddu Riđđu-festival for å vise frem nordnorsk kystkulturhistorie.

Nordlandsbåten er en sterk markør i nordnorsk kystkulturhistorie. Den har på mange måter vært betraktet som en «norsk» båt, men var i høyeste grad også brukt og bygd av hele den nordnorske befolkningen. Altså både av samer, kvener og nordmenn. På sommerens Riddu Riđđu-festival skal det settes opp en utstilling av opptil 15 båter, fra de minste færingene på 15 fot til to fembøringer på henholdsvis 40 og 44 fot, alle med full seilføring.  

Medlemmer i Arctandria skal seile flere båter til Kåfjord, og under festivalen vil kystlagets medlemmer drive formidling gjennom aktiviteter i form av vedlikehold av skrog og rigg, smiing, roing osv. Ingrid Sommerseth i Arctandria/ Tromsø Kystlag sier; "Med tanke på vår felles kystkultur blir det artig når vi bringer sjøen inn på Riddu Riđđu-sletta. Vi vil seile i Nord-Troms området med fembøringen Salarøy i forkant av festivalen og det vil bli et markant syn når "Salarøy" på 44 fot (13,41 meter) og de andre båtene skal fraktes fra havna og opp til festivalområdet"

Forbundet KYSTEN har i en årrekke jobbet på mange fronter med å sikre kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. "Med utstillinga i sommer ønsker vi å løfte fram en underkommunisert del av norsk maritim histore, sjøsamenes rolle som bærere og forvaltere av båtbyggertradisjonene i nord. Det gjøres best ved at folk også kan få se, og ta på båtene" sier Tore Friis-Olsen i Forbundet KYSTEN.

Festivalsjef Karoline Trollvik gleder seg over samarbeidet og sier ; "Vi som sjøsamisk festival føler et ansvar når det gjelder å få løfte frem kunnskap om vår kystsamiske historie.  I Kåfjord har det lenge vært et engasjement for å synliggjøre nordlandsbåten betydning i en sjøsamisk sammenheng. Nordlandsbåten er også et flott symbol på flerkulturelle kysttilpasninger, og hvordan samarbeid mellom samer, nordmenn og kvener har skjedd i våre områder gjennom tidene"

Youtube link til «Seiling med Arctandria - Tromsø kystlag - Forbundet KYSTEN»