Mánáidfestivála

Mánát ja nuorat

Eai leat šat sajit Mánáidfestiválas!

Dán jagi mánáidfestiválas lea stoahkan ja festivála fáddán. Teáhter Álo ja Riddu Bargi leat ofelažžan go mánát láidestuvvojit mearrasámi geassefestiválii, gos besset vásihit gelddolaš muitalusaid, stoahkat sámi ja inuihta stohkosiid, ja oahpásnuvvat eará mánáiguin sámegillii. Mánát gaskal 3 ja 10 jagi besset geahččalit ollu iešguđetlágán doaimmaid, main sihke váhnemat ja mánát besset oahppat sámegielat sániid ja sámi stohkosiid.  Logi gitta 13-jahkásaččaid joavku oažžu maiddái sierra minifestivála mas idjadit Riddu-guolbanis, gos ovttas ráhkadit buktaga maid buohkat besset oaidnit go válbmana! Riddu Riđđu vuoruha sámegiela ja deattuha sakka guovttegielatvuođa festivála čađaheamis. Go dieđihat, de lea buorre jus muitalat makkár giela du mánná ságasta, vai sáhttit joavkkuid dahkat dan vuođul.  

Dán golmma beaivvis lea prográmma sullii seamma, smávva variašuvnnaiguin. Prográmma bistá diibmu 10.00-15.30. Dii. 12.30-13.15 lea beaiveborran, ja dii. 13.15-13.45 lea bearaščájálmas. Vaikko mánná ii leat fárus buot golbma beaivvi, de goitge beassá searvat buot doaimmaide. Buot mánát ožžot beaivebiepmu ja oanehissoajatbáiddi.

Dán jagi doaimmat: 

Mearrasámi stohkosat, skálžžuiguin stoahkat, duddjot mearrarávgga, ođđabeaigállat, gággása ráhkadit, lávostallan, rumbodánsun, máskadánsun, goikeguolledearpan, riidet heasttaiguin, ráhkadit hálgguid, muitalusat.

share

The next events

11:00
Riddu Siida
Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
12:00
Riddu Siida
12:00
Riddu Siida
12:00
12:00
Riddu Siida
12:00
Nisga'a Longhouse
Čájálmasat
12:30
Kulturlatnja
Konsearttat, Mánát ja nuorat, Čájálmasat
13:15
Lávddáš
14:00
Nisga'a Longhouse
15:00
Nisga'a Longhouse
17:00
Lávddáš
17:00
Yurta
Čájálmasat
18:00
Kulturlatnja
19:00
Lávdi
19:00
Lávdi
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi