Mánáidfestivála 2020

Mánát ja nuorat

Mánát leat Riddu Riđđu váibmu, ja vaikko ii šatta festivála dán geasi, de šaddá Mánáidfestivála! Dáppe lea láhččon vejolašvuohta ođđa vásáhusaide ja oahpásmuvvat ođđa ustibiidda ja kultuvrraide.
Mánáidfestivála bistá golbma beaivvi, sáhtát searvat buot golmma beivviide dahje dušše ovtta beaivái. Mánát molssodit iešguđetlágan aktivitehtaid gaskka, mat leat heivehuvvon iešguđege ahkásaččaide. Juohke beaivi loahpahuvvo bearaškonsearttain/čájálmasain. Dát lea heivehuvvon earenoamážit mánáide, muhto maiddái nuorat ja rávesolbmot leat váimmolaččat buresboahtimat!

To participate in this event you have to register

Mánát leat Riddu Riđđu váibmu, ja vaikko ii šatta festivála dán geasi, de šaddá Mánáidfestivála! Dáppe lea láhččon vejolašvuohta ođđa vásáhusaide ja oahpásmuvvat ođđa ustibiidda ja kultuvrraide.
Mánáidfestivála bistá golbma beaivvi, sáhtát searvat buot golmma beivviide dahje dušše ovtta beaivái. Mánát molssodit iešguđetlágan aktivitehtaid gaskka, mat leat heivehuvvon iešguđege ahkásaččaide. Juohke beaivi loahpahuvvo bearaškonsearttain/čájálmasain. Dát lea heivehuvvon earenoamážit mánáide, muhto maiddái nuorat ja rávesolbmot leat váimmolaččat buresboahtimat!

Dán jagi lea mis sierra joavku sidjiide geain lea sámegiella ruoktugiellan dahje sámegieloahpahus mánáidgárddis/skuvllas.

Kapasitehta: 60 máná
Ahki: 3-13 jagi
Bistá: Suoidnemánu 16. - 18.b. dii 11:00-16:00 (oassálastte ovtta, guokte dahje golbma beaivvi)
Gáikkat ožžot: Riddu Riđđu Mánáidfestivála t-báiddi ja lunšša
Máksá: 200 nok/beaivái

Váldde fárrui:
Biktasiid mat heivejit molssašuddi dálkái
Eatni dahje áhčči

Prográmma:
riiden
goikeguolledearpan
duodji
báddebotnjan
muitalusat lávus
maskkaid ráhkadit
fysalaš aktivitehta ja olgoeallin
loahpaheapmi juohke beaivvi bearáškonsearttain dii 15:30

share

The next events

Dette er siste arrangement for denne dagen