EAKTODÁHTOLAČČAIDE DIEĐUT

Eaktodáhtolažžan fertet bargat unnimusat 16 diimmu, vai festiválagiehtabátti oaččut. Ahkemearri bargat eaktodáhtolažžan lea 16 jagi.

Eaktodáhtolašproseassa: 

  • Min eaktodáhtolaškoordináhtor váldá duinna oktavuođa miessemánus/geassemánus, ja de mearrideahppi du barggu ja bargoáiggiid. Go festivála lahkona, de oaččut eanet dieđuid.
  • Gaskavahkku suoidnemánu 8.b. doallat eaktodáhtolaččaidčoahkkima. Fáddán leat geavatlaš dieđut das mii dáhpáhuvvá go leat eaktodáhtolašbargi, ja beasat eanet oahpásnuvvat eaktodáhtolašbargoveagain ja festiválain.
  • Eaktodáhtolašbargit fertejit sisačállojuvvot eaktodáhtolašakkrediteremis buori áiggis ovdalgo bargat galget. Eaktodáhtolašakkrediterema gávnnat festivála boađáhagas.
  • Oaččut maiddái eanet dieđuid go festiválaáigodat lahkona.

Geavatlaš dieđut: 

  • Muitte festiválalávkii bordit liegga biktasiid ja vuogas juolgesujiid sihke beaivvádaga, arvvi ja ollu vázzima váste. 
  • Váldde fárrui iežat telttá dahje lávu. Oaččut nuvttá orrut min teltá- ja lávvosajiin.  
  • Beasat nuvttá riššudit go dus lea eaktodáhtolašbáidi badjelis.  
  • Jus it gávnna vástádusaid, de sáddes šleađgaboasta [email protected]