Årets Nordlige Folk

Årets nordlige folk

ÅRETS NORDLIGE FOLK 2021: Åarjel-saemieh - sørsamer eller sydsamer.

Åarjel-saemieh er en gruppe blant samene sør i Saepmie. Det som skiller sørsamer fra andre samiske grupper, er først og fremst språket, men også drakten, ornamentikk, byggeskikk og andre kulturuttrykk. Tradisjonelt er fiske, jakt, fangst, sanking, håndverk og reindrift sentrale i sørsamisk samfunn.


Dagens bosettingsområde strekker seg i nord fra Saltfjellet og Västerbotten til nordlige Innlandet og Jämtlands län og deler av Dalarna i sør. Fra Bottenviken til Norskehavet. Sørsamene bor spredt over et stort område og tilknytningen til landskapet, forfedrene og slektshistorien er viktig, også tilknytningen til familien, storfamilien og reinen. 


Det samiske språkområdet strekker seg over alle de land som har delt Saepmie mellom seg, over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Grensene til språkene følger ikke riksgrensene. Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske språkgruppen. Det er 10 ulike samiske språk, sørsamisk er det sørligste. Det er markant forskjell mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. 


På UNESCOs liste over truede språk er sørsamisk språk klassifisert som et alvorlig truet språk. Få brukere og store avstander gjør at det er krevende å drive sørsamisk språkarbeid. Samfunnet har stort behov for personer med kompetanse i sørsamisk. Spesielt gjelder dette innenfor læreryrket, utvikling av læremidler og i offentlig forvaltning og tjenesteyting.

del

De neste hendelsene

13:30
Nisga'a Longhouse
14:00
Kultursalen
18:15
Hovedscene
Konsert
20:00
Hovedscene
Konsert
21:30
Hovedscene
Konsert
23:00
Hovedscene