Ledig stilling (2. gangs utlysning)

Vil du bidra til å gjøre Norges største urfolksfestival enda bedre? Riddu Riđđu festivála søker daglig leder / administrativ leder (100%)

Riddu Riđđu Festivála er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms. Gjennom 28 år har Riddu Riđđu bygget en sterk bevissthet om samisk kultur.

Kvalifikasjoner: 

Riddu Riđđu Festivála AS søker en person med høyere utdanning, samt erfaring innen økonomi, regnskapsførsel og ledelse. Du må gjerne ha erfaring fra festivalfeltet eller annet kulturarbeid. Daglig leder har ansvar for å videreutvikle festivalen i samarbeid med kunstnerisk leder. Du må trives i en variert arbeidshverdag, med til tider høyt tempo. Vi vil gjerne ha en person som har kompetanse i samisk- og urfolkskultur, og gjerne med kjennskap til Riddu Riđđu Festivála. Erfaring fra ledelse av frivillig arbeid er ønskelig. Det er viktig med gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk - samisk og russisk er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver: 

Daglig leder har det overordnede administrative ansvaret for den samlede virksomheten i Riddu Riđđu Festivála AS, herunder regnskapsførsel go personalledelse. Vi søker deg som i tett samarbeid med festivalsjefen, øvrig administrasjon, frivillige og styret, kan bidra med å videreutvikle festivalens økonomiske rammer og bærekraft. En viktig del av jobben er å sørge for gode relasjoner med private og offentlige samarbeidspartnere. Stillingen er sidestilt med festivalsjef/kunstnerisk leder og begge rapporterer til styreleder, hver innen sitt felt.

 Personlige egenskaper: 

 • Forståelse for økonomi og regnskap
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God forståelse for kulturarbeid
 • Engasjert for frivillig arbeid og ledelse
 • Lederevner
 • Selvstendig
 • Gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Evne til å jobbe med mange parallelle oppgaver

 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø i en solid og veldrevet festival
 • Stort frivillig engasjement rundt deg
 • Svært varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling                                                  

 

Kontorsted: Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for Nordlige Folk, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. 

Riddu Riddu Festivála er en dynamisk organisasjon, det må derfor påregnes at arbeidsoppgavene kan endres over tid. Tiltredelse så snart som mulig. Lønn etter avtale.

Kontaktperson: daglig leder Magne Wilhelmsen, tlf. 92 88 73 03 eller styreleder Bente Ovedie Skogvang, tlf. 95 70 44 33

Søknad med CV og referanser sendes til [email protected] / Riddu Riđđu Festivála AS, Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg

Søknadsfrist: 2. januar 2020