Gratis festivalpass til pensjonister

 

Alle pensjonister over 70 år som bor i Kåfjord får gratis festivalpass til årets Riddu Riđđu festival. 

I år ønsker Riddu Riđđu å spesielt hedre de eldre og gjøre det enklere for de å besøke  festivalen. “De eldre har alltid hatt en viktig rolle i urfolks familieliv. De representerer kunnskap og visdom”  sier festivalsjef Sandra Márjá West. 

Årets Riddu Riđđu festival har programtilbud for store og små, og blir dermed en møteplass hvor erfaringer og kunnskap kan deles på tvers av alder. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen som skal granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner er tilstede på festivalen. Festivalsjefen håper at folk vil benytte anledningen til å snakke med kommisjonen, og dermed bidra til deres arbeid med å kartlegge fornorskningspolitikken.

Festivalen har også gjort praktiske endringer på området. Blant annet er det populære markedet blir flyttet på, og det vil være gratis inngang dit på dagtid. I tillegg har de etter mange forespørsler ordnet med en egen ammelávvu på området.