Frivillig

Takket være våre fantastiske frivillige klarer vi år etter år å lage verdens fineste festival! Som frivillig får du en unik mulighet til å oppleve innsiden av festivalen og ofte mer spennende opplevelser enn vanlig publikum får. Riddu Riđđu brenner for å ta godt vare på de som jobber for festivalen. 

Les mer om det å være frivillig i menyene over.