You are here

Váldde oktavuođa

aja_foto_orjan_bertelsen021.jpg

Foto: Ørjan Bertelsen
Senter for nordlige folk, foto Ørjan Bertelsen

Váldde oktavuođa

Booken: 

Sáddes áinnas ávžžuhusaid/cavgilemiid prográmma sisdollui (musihkka, seminárat, filmmat, kurssat, lávdedáidda, girjjálašvuohta, dáidda jna.) čujuhussii: [email protected] Visot prográmma-/bookenávžžuhusat jagi 2019 Riddu Riđđui galget sisttisdoallat LIVE videoid ja dieđuid vejolaš eamiálbmotperspektiivvas. Oažžut ollu jearaldagaid ja dađi bahábut eat astta buohkaide vástidit – váldit oktavuođa jus dat maid sáddet midjiide orru heiveme min festiválii! Bookenávžžuhusat 2019 festiválii galget boahtán ovdal golggotmánu 2018 loahpa.

Riddu-kántuvra:

Riddu Riđđu Festivála,Poastačujuhus: Pb 237, NO-9144 Samuelsberg. Tlf: +47 971 39 49, 

E-poasta: [email protected]