You are here

Itgo searvva lágidit máilmmi buoremus festivála?

Itgo searvva lágidit máilmmi buoremus festivála?

Rámálmas eaktodáhtolaččaideamet vehkiin nákcet jahkásaččat lágidit máilmmi buoremus festivála! Eaktodáhtolažžan oaččut áibbas erenoamáš vejolašvuođa vásihit festivála siskil ja dávjá oaččut gelddoleappot vásáhusaid go álbmot muđui. Riddu Riđđu dáhttu áittardit eaktodáhtolaččaidis nu bures go sáhttá. Jus háliidat bargat eaktodáhtolažžan 2018 Riddu Riđđu festiválas, de lohkal vuos válddahusa das makkár bargguin sáhtát válljet ja makkár gáibádusat ja ovddut barggu čuvvot. 

Eaktodáhtolažžan 2018 Riddu Riđđui sáhtát dieđihit njukčamánu 1.b 2018 rájes.