Du er her

Program

Torsdag
12:00
Odd Marakatt Sivertsen er kjent billedkunstner fra Kåfjord, bosatt i Nannestad. Hans malerier med motiver fra Nordkalotten, har fokus på den læstadianske, samiske og kvenske kulturen.  Hans...
Biblioteket
Odd Marakatt Sivertsen Foto Ørjan Bertelsen

Odd Marakatt Sivertsen er kjent billedkunstner fra Kåfjord, bosatt i Nannestad. Hans malerier med motiver fra Nordkalotten, har fokus på den læstadianske, samiske og kvenske kulturen.  Hans hovedtemaer er kjærligheten, døden, livskampen og det andre landet. I 2008 debuterte Sivertsen som forfatter med romanen Med havet i hånden. Romanen skildrer oppvekst i et læstadiansk, samisk og kvensk miljø i Nord-Troms i etterkrigsårene og fram til 60-tallet.

 I høst kommer romanen Galskapens farge ut. Her forsøker Marakatt Sivertsen å vise hvilke konsekvenser en fanatisk og pietistisk religionsutøvelse kan ha på unge sinn. Romanen skildrer en læstadiansk forkynnelsestradisjon og følger en liten gutt mot modning og sin egen kunstneriske bane. Boka forsøker å ta opp problemet fanatisk religionsutøvelse generelt i verden og de konsekvenser det kan ha for  psykisk og fysisk helse og kanalisering av traumer.

På Riddu Riđđu møter vi han i samtale med Aud Tåga fra Troms fylkesbibliotek om romanen Galskapes farge.

 

/nb/program/boksamtale-odd-sivertsen-galskapens-farge
13:00
Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner...
Lillescenen

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner seg til lektor. Hun har skrevet dikt og sanger hele livet, med et økende ønske de siste årene om flere muligheter til å fremføre sine tekster og utvikle og prege samisk litteratur.

Partapuoli henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker. Partapuoli vil starte sitt år som ung kunstner under årets Riddu Riđđu festival, hun tar da over etter danseren Ánna-Katri Helander. 

Årets unge kunstner vil bli behørig presentert på årets festival. Du kan møte Ánna Káisa her: 

Torsdag 12. juli:

 • kl. 13:00: Slam  (Lávddai/Lillescenen)

Fredag 13.juli:

 • kl. 13:00 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • kl. 17:00 Áillohaš – mentor og inspirator (Lávddai/Lillescenen)

Lørdag 14. juli:

 • Kl. 12.00 Intervju/presentasjon av Årets unge kunstner (Biblioteket)
 • Kl. 13.05 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • Kl. 18.15 Slam (Lávddai/Lillescenen)

-----------------------------------------------------

Utmerkelsen Årets unge kunstner er et ledd i Riddu Riđđu Festivála fokus på å tilrettelegge for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstner et stipend på kroner 25 000 kroner og en måneds opphold på Lásságámmi - som var hjemmet til den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepää.

        

 

/nb/program/anna-kaisa-partapuoli
13:30
Årets nordlige folk kommer fra skoltesamisk og kildinsamisk område. I den anledning har vi invitert Caroline Serck-Hanssen til å holde et foredrag basert på hennes bok Helgen i grenseland – arven fra...
Biblioteket

Årets nordlige folk kommer fra skoltesamisk og kildinsamisk område. I den anledning har vi invitert Caroline Serck-Hanssen til å holde et foredrag basert på hennes bok Helgen i grenseland – arven fra Trifon av Petsjenga (Orkana forlag 2017)

Den russiske misjonæren Trifon av Petsjenga (ca 1495–1583) kristnet skoltesamene og grunnla verdens nordligste ortodokse munkesamfunn et par mil fra den nåværende norsk-russiske grensen. Trifon er omtalt i en rekke samiske sagn fra Sør-Varanger. Hvem var den myteomspunne russiske munken som til dels virket i områder som i dag er norsk territorium? Vi får også høre historien om klosteret i Petsjenga, kirkestedet Boris Gleb i Pasvik og den ortodokse forsamlingen i Neiden. På grunn av skoltesamenes økte aktivitet og den religiøse renessansen i Russland har disse stedene på ny blitt viktige pilegrimsmål i Barentsregionen. Trifon av Petsjenga er en helgenskikkelse som skoltesamer, russere, ortodokse finner og enkelte nordmenn regner som sin.

___________

Forfatteren Caroline Serck-Hanssen har doktorgrad i kunsthistorie og arbeidet flere år ved museer i Nord-Norge, der hun fordypet seg i forbindelsene mellom Norge og Russland under pomorhandelen og i vår egen tid. Blant Serck-Hanssens spesialfelt inngår russisk kunst, ikoner og den ortodokse kirke.

/nb/program/foredrag-helgen-i-grenseland-arven-fra-trifon-av-petsjenga
Fredag
13:00
Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner...
Lillescenen

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner seg til lektor. Hun har skrevet dikt og sanger hele livet, med et økende ønske de siste årene om flere muligheter til å fremføre sine tekster og utvikle og prege samisk litteratur.

Partapuoli henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker. Partapuoli vil starte sitt år som ung kunstner under årets Riddu Riđđu festival, hun tar da over etter danseren Ánna-Katri Helander. 

Årets unge kunstner vil bli behørig presentert på årets festival. Du kan møte Ánna Káisa her: 

Torsdag 12. juli:

 • kl. 13:00: Slam  (Lávddai/Lillescenen)

Fredag 13.juli:

 • kl. 13:00 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • kl. 17:00 Áillohaš – mentor og inspirator (Lávddai/Lillescenen)

Lørdag 14. juli:

 • Kl. 12.00 Intervju/presentasjon av Årets unge kunstner (Biblioteket)
 • Kl. 13.05 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • Kl. 18.15 Slam (Lávddai/Lillescenen)

-----------------------------------------------------

Utmerkelsen Årets unge kunstner er et ledd i Riddu Riđđu Festivála fokus på å tilrettelegge for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstner et stipend på kroner 25 000 kroner og en måneds opphold på Lásságámmi - som var hjemmet til den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepää.

        

 

/nb/program/anna-kaisa-partapuoli
14:30
Alf Ragnar Nielssen: Den samiske båtbygginga - røttene. Sjøsamene var den dominerende befolkninga i fjordene i det nordligste Norge helt til 1800-tallet. Allerede i middelalderen roses de...
Biblioteket

Alf Ragnar Nielssen: Den samiske båtbygginga - røttene. 

Sjøsamene var den dominerende befolkninga i fjordene i det nordligste Norge helt til 1800-tallet. Allerede i middelalderen roses de for sin båtbyggingskunst. Det var nemlig i fjordstrøkene at furuskogene, som gav det beste tømmeret til båtbygging, vokste. Derfor utviklet «fjordsamene» tidlig en ekspertise der de bygde båter til transport og fiske, som ble solgt til ytterkysten. Til og med jektene som førte tørrfisken til Bergen, ble bygd av sjøsamer.

Mariann Mathisen: Jakten på den sjøsamiske nordlandsbåten. 

Nordlandsbåten er en verdifull del av nordnorsk kulturarv. I 2004 startet Beavza 4H en jakt på den sjøsamiske nordlandsbåten med utgangspunkt i en båt fra Kåfjord. Gjennom et år lærte de mye om nordlandsbåten, fordommer knyttet til etnisitet, samisk båtbygging og nordlandsbåtens historie og hvordan den kan inngå i en felles kulturarv i Nord-Norge.

Nordlandsbåten er rock’n roll – både på samisk, norsk og kvensk! 

_____________________

Alf Ragnar Nielssen er professor i historie og har bakgrunn både fra Universitetet i Tromsø og Nord Universitet (Bodø).  Han har også arbeidet ved Museum Nord i Nordland og Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo. Han har tidligere skrevet spesielt om sjøsamenes historie i Tysfjord, Lofoten og Finnmark.

Forfatter Mariann Mathisen, er tidligere lærer i friluftsliv og nordlandsbåtseiling blant annet ved Lofoten Folkehøgskole. Videreutdannet til historiker med hovedfag; tittel «Med nordlandsbåten mellom praksis og symbol», fra 2003. 

 

/nb/program/mini-seminar-bater-og-batbygging-i-nord-norge-en-felles-kulturarv
17:00
Forestilling//Litteratur
Den kjente samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš – ville fylt 75 år i år. Gjennom hele sin karriere var han opptatt av å løfte frem andre kunstnere både som mentor, forlegger og...
Lillescenen

Den kjente samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš – ville fylt 75 år i år. Gjennom hele sin karriere var han opptatt av å løfte frem andre kunstnere både som mentor, forlegger og inspirator. For å hedre hans minne har Stiftelsen Lásságámmi, i samarbeid med Troms fylkesbibliotek og Riddu Riđđu Festivála, invitert fire poeter til på Lillecenen der de skal fremføre egne dikt og snakke om Áillohaš´ betydning.

Poet og billedkunstner Synnøve Persen fra Bevkop (NO) fikk i mange år gleden av å jobbe sammen med Áillohaš, og han har spilt en stor rolle i hennes utvikling som poet.

­- Áillohaš var min store inspirator. Han ga meg troen på å skrive på samisk og oppfordret meg til min første utgivelse. Jeg har som forfatter jobbet mye med å finne mitt eget «sound», og oppholdet på Lásságámmi i 2012 ga starten til diktsamlingen ruoná rieggá vuol váccašit som kom ut høsten 2017.

Poet, musiker, skuespiller og aktivist Niillas Holmberg fra Utsjok (FI) har allerede publisert fem poesibøker, og er våren 2018 aktuell med en ny utgivelse. Niillas debuterte høsten 2009, på forlaget DAT som Áillohaš sjøl var med på å etablere.

Den populære musikeren Niko Valkeapää, opprinnelig fra Enontekiö (FI) men nå bosatt i Tromsø, har flere plateutgivelser bak seg. Høsten 2017 bokdebuterte han med diktsamlingen Lása duohken/Behind the window som inneholder dikt han har skrevet gjennom en periode på ti år.

Sist, men ikke minst er Årets Unge Kunstner Ánná Káisá Partapuoli invitert. Ánná Káisa er slam-poet, og oppvokst i Skånland (NO) og Soppero (SE). Hun bor for tiden i Tromsø, og beskrives som en modig og uredd samisk kunstner som leverer heftige gloser på samisk. Som Årets Unge kunstner får Ánná Káisa et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi i Skibotn.

 

       

 

/nb/program/aillohas-mentor-og-inspirator
Lørdag
12:00
Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner...
Biblioteket

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner seg til lektor. Hun har skrevet dikt og sanger hele livet, med et økende ønske de siste årene om flere muligheter til å fremføre sine tekster og utvikle og prege samisk litteratur.

Partapuoli henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker. Partapuoli vil starte sitt år som ung kunstner under årets Riddu Riđđu festival, hun tar da over etter danseren Ánna-Katri Helander. 

Årets unge kunstner vil bli behørig presentert på årets festival. Du kan møte Ánna Káisa her: 

Torsdag 12. juli:

 • kl. 13:00-13:30: Slam  (Lávddai/Lillescenen)

Fredag 13.juli:

 • kl. 13:30-14:00 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • kl. 17:00 Áillohaš – mentor og inspirator (Lávddai/Lillescenen)

Lørdag 14. juli:

 • kl. Kl. 12.00-13.00 Intervju/presentasjon av Årets unge kunstner (Biblioteket)
 • Kl. 13.30-13.45 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • Kl. 15.15-15.30 Slam (Lávddai/Lillescenen)

-----------------------------------------------------

Utmerkelsen Årets unge kunstner er et ledd i Riddu Riđđu Festivála fokus på å tilrettelegge for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstner et stipend på kroner 25 000 kroner og en måneds opphold på Lásságámmi - som var hjemmet til den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepää.

        

/nb/program/arets-unge-kunstner-anna-kaisa-partapuoli
13:05
Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner...
Lillescenen

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner seg til lektor. Hun har skrevet dikt og sanger hele livet, med et økende ønske de siste årene om flere muligheter til å fremføre sine tekster og utvikle og prege samisk litteratur.

Partapuoli henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker. Partapuoli vil starte sitt år som ung kunstner under årets Riddu Riđđu festival, hun tar da over etter danseren Ánna-Katri Helander. 

Årets unge kunstner vil bli behørig presentert på årets festival. Du kan møte Ánna Káisa her: 

Torsdag 12. juli:

 • kl. 13:00: Slam  (Lávddai/Lillescenen)

Fredag 13.juli:

 • kl. 13:00 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • kl. 17:00 Áillohaš – mentor og inspirator (Lávddai/Lillescenen)

Lørdag 14. juli:

 • Kl. 12.00 Intervju/presentasjon av Årets unge kunstner (Biblioteket)
 • Kl. 13.05 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • Kl. 18.15 Slam (Lávddai/Lillescenen)

-----------------------------------------------------

Utmerkelsen Årets unge kunstner er et ledd i Riddu Riđđu Festivála fokus på å tilrettelegge for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstner et stipend på kroner 25 000 kroner og en måneds opphold på Lásságámmi - som var hjemmet til den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepää.

        

 

/nb/program/anna-kaisa-partapuoli
18:15
Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner...
Lillescenen

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018. Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner seg til lektor. Hun har skrevet dikt og sanger hele livet, med et økende ønske de siste årene om flere muligheter til å fremføre sine tekster og utvikle og prege samisk litteratur.

Partapuoli henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker. Partapuoli vil starte sitt år som ung kunstner under årets Riddu Riđđu festival, hun tar da over etter danseren Ánna-Katri Helander. 

Årets unge kunstner vil bli behørig presentert på årets festival. Du kan møte Ánna Káisa her: 

Torsdag 12. juli:

 • kl. 13:00: Slam  (Lávddai/Lillescenen)

Fredag 13.juli:

 • kl. 13:00 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • kl. 17:00 Áillohaš – mentor og inspirator (Lávddai/Lillescenen)

Lørdag 14. juli:

 • Kl. 12.00 Intervju/presentasjon av Årets unge kunstner (Biblioteket)
 • Kl. 13.05 Slam (Lávddai/Lillescenen)
 • Kl. 18.15 Slam (Lávddai/Lillescenen)

-----------------------------------------------------

Utmerkelsen Årets unge kunstner er et ledd i Riddu Riđđu Festivála fokus på å tilrettelegge for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstner et stipend på kroner 25 000 kroner og en måneds opphold på Lásságámmi - som var hjemmet til den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepää.

        

 

/nb/program/anna-kaisa-partapuoli