Du er her

Riddu Riđđu Festivála AS

iyg_2012_orjan_bertelsen.jpg

Foto: Ørjan Bertelsen

Riddu Riđđu Festivála AS

Riddu Riđđu Festivála AS (RRFAS) ble opprettet 1.1.2010 og har siden da vært ansvarlig for drift av Riddu Riđđu Festivála.

Selskapets formål: Riddu Riđđu Festivála AS arbeider for å synliggjøre og utvikle den sjøsamiske kulturen i møte med seg selv og andre kulturer. Riddu Riđđu Festivála AS skal fremme respekt og toleranse, gleden og den spennende tanke. Riddu Riđđu Festivála AS skal være en stolthetskaper for Kåfjord, Nord-Troms, Sápmi og verdens urfolk! Riddu Riđđu Festivála AS er ansvarlig for gjennomføring av kulturfestivalen Riddu Riđđu Festivála og kan initiere andre virksomheter som støtter opp om formålet. Selskapet har ikke erverv til formål.

Styret i RRFAS består av:

  • Christina Henriksen, styreleder               
  • Magnus Tornensis                          
  • Henrik Solberg                                                              
  • Janne Hansen                                                            
  • Merethe Forfang                                         
  • Jakop Janssønn                          
  • Gerd Steinnes                     
Current View