Du er her

Årets seminarprogram

Siste nyheter

Årets festival fikk besøk av kulturminister Trine Skei Grande, som bes...
Vi har blitt informert om at et falskt event kalt "Stream - Riddu Ridd...
Synes du det er et skikkelig pes med camping? Tungt å bære telt, sovep...
BUFO film selskap leter etter skuespillere til spillefilmen MEMORY OF...
UiT har opprettet Árdnaprisen og vil kåre årets beste masteroppgave ve...

Sider

Årets seminarprogram

Torsdag 6. juli 2017
Anonymous

Årets seminarer arrangeres blant annet i samarbeid med Bladet Nordlys og Norges arktiske universitet.

Torsdag 13.juli kl 15:30

Nordlysseminaret: Hvorfor er samene tause? 

«Hvorfor er samene tause?», spør Anne Lene Turi Dimpas i en artikkel i Nordlys, Nordnorsk Debatt. Den sterke kraften i å beskytte seg selv og sin familie, ikke bringe skam på familien, være konfliktsky og ikke klage over problemer, har kanskje blitt erstattet med at samene heller søker hjelp og er mer åpne, drøfter hun. I dagens norske samfunn har åpenhetskulturen gjort at vi alle skal dele våre problemer og hemmeligheter med alle på sosiale medier, reality-TV og lignende. Mange har måttet betale en stor pris for sin åpenhet. Hvordan kan man være åpen uten at det skal få store konsekvenser?

Paneldeltagere: 

 • Anne Lene Turi Dimpas, Psykologspesialist, PhD, SANKS
 • Kalle Urheim, kunstner og musiker
 • Davvet Bruun-Solbakk, leder i Noereh!
 • Aili Keskitalo, Sametingspolitker NSR
 • Moderator: Silje Solstad, Avisa Nordlys

Fredag 14.juli kl 12:00

UIT-seminar: Reindrift i Alaska 

Fra slutten av 1800-tallet til rundt 1940 reiste samer og kvener fra Norge til Alaska for å starte tamreindrift. De var hyret inn for å innføre reindrift i Alaska fordi det var nedgang og nær kollaps i andre ressurser. Opplevelsene derfra er fokus for UiT Norges arktiske universitet sitt festivalseminar. Årets nordlige folk på Riddu Riđđu kommer nettopp fra Alaska og seminaret blir derfor en unik arena for å utveksle historier og erfaringer, samt sette søkelys på formålene med reindrifta i Alaska. Hvem var samene som reiste bortover? Hva opplevde de? Og hva er urfolk i Alaska sitt forhold til reindrift i dag?

 • 12:00: Velkommen ved rektor Anne Husebekk
 • 12:15: Samer i Alaska – et forskningsperspektiv, -Marit Anne Hauan, direktør, Tromsø museum og Ellen Marie Jensen, stipendiat, Institutt for språk og litteratur
 • 12:45: Slekt og kontakter mellom Alaska og Sápmi--Klemet Isaksen Hætta, språkkonsulent, Várdobáiki samisk senter og -Marjorie Tahbone, Alaska Natives
 • Moderator: Torjer A. Olsen

Fredag 14.juli kl 13:50

UIT-seminar:Kulturforståelse som nøkkel for en bedre helsetjeneste i arktiske områder

Hvordan blir tradisjoner og verdier tatt vare på i helsetjenesten som gis til urbefolkning? Sykepleierstudenter fra Canada, Grønland, Russland, Island og Norge vil vise hvordan sykepleiere kan gi bedre helsetjenester når de har kunnskap om kultur og tradisjoner. UiT Norges arktiske universitet er vertskap for en internasjonal sommerskole for sykepleierstudenter og vil vise muligheter og utfordringer i helsetjeneste til urbefolkning. Studentene vil presentere sine meninger og kulturell forståelse som rollespill og i diskusjoner. 

Fredag 14.juli kl 17:00

Standing Rock-når vi frem? 

Hvordan kan urfolk vinne frem mot eksploatering ved å bruke aktivisme og sosiale medier? Standing Rock-bevegelsen sprer seg til andre urfolksområder, hvilke ringvirkninger ser vi og hvordan kan vi jobbe videre og hva kan vi lære fra de erfaringene som er gjort i Standing Rock? Ved å skape en bevissthet hos alle aktører, deriblant investorer og politikere, når vi kanskje fram, eller er det en naiv tanke? I seminaret vil vi møte politikere, investorer og aktivister.

Paneldeltagere:

 • Kirsti Bergstø, nestleder i Sosialistisk venstreparti
 • Mariann Wollmann Magga, fungerende Sametingspresident
 • Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef Sparebank1 Nord-Norge
 • Kaj-Martin Georgsen, direktør samfunnsansvar og næringspolitikk DnB (med på Skype)
 • Sandra Marja West
 • Holy Elk Lafarty
 • Maja Jåma, reindriftsutøver
 • Moderator:Christina Henriksen