Du er her

Priser

Priser

Priser for leie av markedsplass (alle priser er inkl mva):  

  • 2,5 meter: 1 800 kr 
  • inntil 5 meter: 2300 kr 
  • inntil 10 meter: 2800 kr 
  • Bord: 125 kr 
  • Strøm: 250 kr