Du er her

Akkreditering for bransje

iyg_2012_orjan_bertelsen.jpg

Foto: Ørjan Bertelsen

Akkreditering for bransje

Bransje kan også søke om akkreditering til Riddu Riđđu . Med bransje menes aktører innenfor musikkproduksjon, booking, festivaler og andre store arrangement.

Vi gjør oppmerksom på at kapasiteten er svært avgrenset, og at vi derfor forbeholder oss retten til å avslå akkrediteringssøknader uten nærmere begrunnelse.

Søknad om akkreditering må være oss i hende innen 01.juni 2017.