Du er her

Betingelser og søknadssskjema

Betingelser og søknadssskjema

Ved å trykke «godkjent» i søknadsskjemaet har du godkjent et frivillig arbeidsforhold med Riddu Riđđu Festivála med det ansvar og rettigheter det medfører. Avtalen gjelder under gjennomføring av Riddu Riđđu Festivála 2018, 11.-15 juli 2018.

 • Ved å godkjenne kontrakten aksepterer jeg følgende betingelser:
 • Jeg må jobbe på de tidspunkt som er mest hensiktsmessige for Riddu Riđđu Festivála.
 • Jeg må jobbe minimum 16. timer. 
 • Jeg møter på jobb presis og i edru tilstand.
 • Jeg skal benytte verneutstyr der det er påkrevd.
 • Jeg forplikter meg til å gi beskjed til frivilligkoordinator om jeg er forhindret fra å møte grunnet sykdom eller lignende.

Brudd på disse forpliktelsene sees som avtalebrudd og kan medføre inndragning av festivalarmbåndet samt at du blir fakturert for festivalarmbåndet helt eller delvis.

Riddu Riđđu Festivála skal med dette forplikte seg til å:

 • Sørge for at du som frivillig har gode arbeidsforhold når du er på vakt. 
 • At du har ulykkesforsikring.
 • Gi deg gratis festivalarmbånd som gir deg adgang til festivalområdet under hele festivalen
 • Gi deg 1 stk Riddu Riđđu frivillig t-skjorte.
 • Gi deg mat og drikke når du er på vakt.